Kolej w gminie Łabunie?

Przez gminę Łabunie  może przebiegać nowa linia kolejowa. To następna inwestycja infrastrukturalna spółki skarbu państwa, o której rozmawiano w Łabuniach.  

We wtorek, 21 września w budynku wielofunkcyjnym w Łabuniach odbyło się spotkanie dotyczące budowy nowej linii kolejowej, której część odcinka przebiegać ma przez gminę Łabunie. Udział w nim wziął Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Zastępca Wójta – Sebastian Pełech, pracownik Urzędu Gminy – Stanisław Gredys oraz przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego – Spółki Skarbu Państwa powołanej ustawą do realizacji tej inwestycji, a także firmy Egis, która wygrała przetarg na opracowanie studium wykonalności dla tej inwestycji. 

Na spotkaniu omawiano główne założenia inwestycji, wymieniano informacje o ukształtowaniu terenu i możliwych przeszkodach, które mogą utrudnić realizację projektu. Konkretne informacje – warianty przebiegu linii kolejowej i inne zastosowania techniczne będą znane na kolejnym spotkaniu za kilka miesięcy.

Spotkanie dotyczyło nowej linii kolejowej biegnącej przez Zamość i Tomaszów Lubelski do Bełżca.Dzięki tej inwestycji Tomaszów Lubelski i Bełżec zostaną włączone do sieci kolejowej, a Zamość i Krasnystaw do sieci połączeń dalekobieżnych. Docelowo trasa stanie się częścią korytarza międzynarodowego w kierunku Lwowa.

W ramach tej inwestycji powstanie w sumie ok. 90 km nowych torów. W jej skład wchodzi budowa odcinków linii kolejowych: Trawniki – Krasnystaw i Wólka Orłowska – Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec. W rejonie Zamościa prawdopodobnie część przebiegów zakłada przejście pod miastem tunelem, co wiąże się z budowę podziemnej stacji pasażerskiej.

Część tej linii może przebiegać przez gminę Łabunie. Po torach mają jeździć zarówno pociągi towarowe jak i pendolino o prędkościach od 200 do 250 km/h.