Zawiadomienie

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przesyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznych linii napowietrznych m. in. w m. Łabunie-Reforma.