“Wspólnie na Zamojszczyźnie” – czwarta runda konkursu

Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides ogłasza czwartą rundę konkursu na inicjatywy oddolne promujące partnerstwo pomiędzy jednostkami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego w ramach projektu Wspólnie na  Zamojszczyźnie.

Czwarta runda konkursu dotyczy inicjatyw, które będą realizowane w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 26 maja 2015 r.

 

Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, które są uczestnikami projektu Wspólnie na Zamojszczyźnie tzn. z terenu gmin: Łabunie, Krasnobród, Komarów-Osada, Zamość, Sitno, Skierbieszów i Szczebrzeszyn oraz powiatu zamojskiego zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

 

Celem realizacji inicjatyw jest stworzenie realnych możliwości uczenia się współpracy międzysektorowej. Inicjatywy będą mogły dotyczyć organizacji wydarzeń o charakterze integrującym i edukującym o zasięgu gminnym i powiatowym. Wydarzenia związane z kulturą, edukacją, szkolnictwem, rozwojem lokalnych wspólnot, upowszechnianiem kultury fizycznej i  sportu, ekologii, bezpieczeństwa publicznego i inne ukierunkowane na współpracę.

 

Maksymalna kwota wsparcia pojedynczej inicjatywy wynosi 10 000 zł.

 

Dokumenty aplikacyjne (formularz zgłoszeniowy inicjatywy i szczegółowy kosztorys inicjatywy) należy składać osobiście, kurierem lub pocztą do dnia 31 marca 2015  r. do godz. 15:00 na adres:

Biuro projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”
Stowarzyszenie Równych Szans „Bona Fides”
ul. Niecała 4/5a
20-080 Lublin

Prosimy o umieszczenie na kopercie z dopisku:
Konkurs na dofinansowanie inicjatyw w ramach projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie”

 

Formularz zgłoszeniowy
Szczegółowy kosztorys inicjatywy
Regulamin
Karta oceny formularzy zgłoszeniowych
Wzór umowy