Wójt Gminy Łabunie podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie.

InformacjaPobierz

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 27 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienia środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, świdnickiego, włodawskiego i zamojskiego

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 27/2021Pobierz

Wójt Gminy Łabunie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  rolnych stanowiących własność Gminy Łabunie

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym – działki rolnePobierz

Wójt Gminy Łabunie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerami działek 1859 o powierzchni 0,0294 ha i nr 1861 o powierzchni 0,0548 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00089854/4 ,wolną od obciążeń i ograniczeń.

Ogłoszenie o III przetargu ustnym …

Wójt Gminy Łabunie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerem działki 903/2 o powierzchni 0,61 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczysta nr ZA1Z/00114676/7, wolną od obciążeń i ograniczeń.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonymPobierz

Wyniki konsultacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Łabunie na rok 2022.

Czytaj więcej Wyniki konsultacji programu współpracy na 2022 r.

Rozporządzenie nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiegoPobierz

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Szczegółowych informacji dotyczących zwrotu kosztów dowozu udziela Centrum Usług Wspólnych, tel. 84 61 160 32.

Zarządzenie Wójta Gminy Łabunie  nr 110/2021 z 31 sierpnia 2021 r.

Wniosek o dowózPobierz