Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Łabunie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łabunie oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Łabunie numerami działek 1859 o powierzchni 0,0294 ha i nr 1861 o powierzchni 0,0548 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00089854/4 ,wolną od obciążeń i ograniczeń.