Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 00552-6930-UM0330687/13
Tytuł projektu Zmiana konstrukcji dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Ruszowie
Całkowita wartość projektu 202.922,04 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 40.000, zł
Okres realizacji III 2014 – X 2014
Zakończenie realizacji 2014