Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00351-6930-UM0330416/12
Tytuł projektu Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuńskiej o zespół sanitariatów
Całkowita wartość projektu 130.959,28 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 83.104,00 zł
Okres realizacji VIII 2012 – VIII 2013
Zakończenie realizacji 2013