Nazwa programu i numer działania POKL 9.1
Numer umowy o dofinansowanie 910/POKL.09.01.02-06-034/12-00
Tytuł projektu Klucz do przyszłości – program rozwoju szkół podstawowych w gminie Łabunie
Całkowita wartość projektu 806.698,64 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 697.798,64 zł
Okres realizacji IX 2012 – VI 2013
Zakończenie realizacji 2013