Nazwa programu i numer działania POKL 9.1
Numer umowy o dofinansowanie 304/POKL.09.01.01-06-110/09-00
Tytuł projektu ABC małego odkrywcy
Całkowita wartość projektu 2.306.881,50 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 1.964.638,27 zł
Okres realizacji VI 2010 – V 2012
Zakończenie realizacji 2012