Nazwa programu i numer działania RPO 4.1 Oś IV Społeczeństwo informacyjne
Numer umowy o dofinansowanie 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-056/09-00-0262
Tytuł projektu Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu Zamojskiego
Całkowita wartość projektu 3.076.223,57 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 2.607.910,64 zł
Okres realizacji VI 2010 – XII 2011
Zakończenie realizacji 2011