Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 00253-6930-UM0340704/10
Tytuł projektu Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Barchaczowie
Całkowita wartość projektu 20.637,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 11.370,00 zł
Okres realizacji VI – XI 2010
Zakończenie realizacji 2010