Nazwa programu i numer działania PROW 2014-2020 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
Numer umowy o dofinansowanie 00025-6935-UM0310012/16
Tytuł projektu Budowa altany i innych obiektów na terenie Izby Muzealnej w Barchaczowie w celu nadania funkcji kulturalnej i społecznej
Całkowita wartość projektu 101.004,87 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 64.269,00 zł
Okres realizacji 2017
Zakończenie realizacji XII 2017
Cel operacji Ożywienie społeczno–kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez zagospodarowanie terenu wokół Izby Muzealnej w Barchaczowie i nadanie mu funkcji społeczno–kulturalnej
Zakres rzeczowy Roboty rozbiórkowe 1 komplet, wiata 1 sztuka, altana 1 sztuka, kręgi ogniskowe 1 komplet, utwardzony plac 1 komplet.