Zmiany w dowodach osobistych po 1 marca

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego. Z dokumentów zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

 

Nowa fotografia do dowodu

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach (kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami). Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie

Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku.
Prace nad wnioskiem poprzedzone zostały badaniem, z którego wynika, że obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błędów.

 

Czy musisz wymienić stary dowód?

Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

 

Czy będziesz musiał zapłacić za wyrobienie dowodu?

Nie! Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

 

 

Zabezpieczenia stosowane w dowodach osobistych wydawanych po 1 marca 2015 r.:

źródło: msw.gov.pl