Praca w COM

Kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bródku zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych przez chętnych do pracy w COM  w charakterze opiekuna i pomocy administracyjnej.

CV oraz list motywacyjny należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łabunie przy ul. Zamojskiej 50 w Łabuniach w godzinach pracy urzędu, tj. 7-15 w dni robocze do dnia 21 kwietnia 2022 r..

Złożenie dokumentów nie stanowi podstawy do zatrudnienia, a powiadamiani o dalszym etapie będą jedynie najlepsi kandydaci. Szczegóły pracy i warunki zatrudnienia będą przedstawione na dalszym etapie.