82. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Dęby Pamięci – symbole Zbrodni Katyńskiej na terenie gminy Łabunie.

W środę, 13 kwietnia Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka oraz Przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma złożyli w miejscach pamięci wiązanki oraz zapalili znicze. Symbolem tej rocznicy w naszej gminie są Dęby Pamięci posadzone w ramach projektu patriotyczno-edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia” objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ‪Andrzeja Dudy.

Dąb Pamięci przy Remizie Strażackiej w Wólce Łabuńskiej poświęcony st. post. Wincentemu Rozkresowi

Starszy posterunkowy Policji Państwowej (pośmiertnie awansowany na aspiranta) Wincenty ROZKRES, syn Wincentego i Julianny z Walasów, ur. 18 lutego 1898 w Wólce Łabuńskiej. 3 V 1935 ukończył Normalną Szkołę Fachową w Sosnowcu. Co najmniej od 1936 służbę pełnił w policji woj. wołyńskiego, we wrześniu 1939 na Posterunku w Zabramiu powiat Dubieński. Jeniec Ostaszkowa, rozstrzelany 1940 r. w Kalininie- obecnie Twer, pochowany w Miednoje.

Dąb Pamięci na terenie ogrodu “Pawie Pióro” w Łabuniach poświęcony Włodzimierzowi Łuniowi

Posterunkowy Policji Państwowej Włodzimierz ŁUŃ, syn Szymona i Marii z Gajewskich, ur. 15.12.1908 r. w Łabuniach, powiat Zamość. Skierowany w 1936 roku do Rakowa, w dawnym województwie wileńskim. Absolwent Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich. Aresztowany w listopadzie 1939 r., więzienie Mołodeczno, więzienie Wilno, wywieziony z Czerwienia 9 maja 1940 r. przez 226. pułk, do Mińska trafił 9 maja 1940 r. Stracony w 1940 r. w Kuropatach.

Dąb Pamięci przy Urzędzie Gminy Łabunie poświęcony Tadeuszowi Curyłło

Porucznik Tadeusz CURYŁŁO, syn Marcina i Józefy z Siwców, urodzony ur. 16 VII 1914 w Józefowie na Lubelszczyźnie. Wg danych WRK 5 X 1914 roku w Świętalce k/ Kraśnika. Absolwent szkoły handlowej w Jarosławiu (1933) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w 9 Pułku Piechoty Legionów w Tomaszowie Lubelskim. Podporucznik mianowany 11 XI 1938. Pracował w Urzędzie Gminnym w Łabuniach (co najmniej w 1934 roku). Był zastępcą komendanta powiatowego przysposobienia wojskowego w Zamościu. W 1939 dowódca plutonu w 9 Pułku Piechoty Legionów, Stracony w 1940 r. w lesie śmierci na Kozielskiej Górze pod Smoleńskiem, pochowany w Katyniu.

Dąb Pamięci przy Świetlicy Wiejskiej w Wierzbiu poświęcony nauczycielowi, redaktorowi i regionaliście Antoniemu Turczynowi

Antoni TURCZYN, s. Adama i Agaty z Bigosów, ur. 9 kwietnia 1899 r. w Wierzbiu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. Obrońca Lwowa w 1918 r., uczestnik wojny z bolszewikami 1920. Związany z Biłgorajem, wydawca gazety „Ziemia Biłgorajska”, badacz folkloru (m.in. Wierzbia i Ruszowa) oraz Roztocza. Aresztowany przez NKWD, zamordowany 26 marca 1945 roku w Riazaniu.

Cmentarz parafialny w Łabuniach – tu spoczywa ppor. Jan Antoniewicz

Ur. 10 maja 1910 r., syn Józefa i Agnieszki, urodzony w Polanach w gminie Krynice. Studiował we Lwowie, praktykę odbywał w Wilnie. Podporucznik służby zdrowia, lekarz medycyny z Ciechocinka. Zamordowany w Charkowie kwiecień – maj 1940 r.  Jego rodzice przed 1939 r. kupili gospodarstwo w Łabuńkach, którego obok rodzeństwa był współwłaścicielem.