Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – podsumowanie dotychczasowych działań

Mieszkańcy Gminy Łabunie od początku konfliktu aktywnie uczestniczą w niesieniu pomocy osobom dotkniętym działaniami zbrojnymi na Ukrainie poprzez różne formy wsparcia. O to podsumowanie tego, co udało nam się wspólnie dokonać w ponad miesiąc czasu.

Akcja niesienia pomocy zaczęła się od zbiórki darów. Na terenie naszej gminy zorganizowano kilka punktów: Urząd Gminy Łabunie, Izba Muzealna w Barchaczowie, Świetlica Wiejska w Wólce Łabuńskiej i w Łabuniach-Reformie. Obecnie głównym punktem zbiórki jest Dom Kultury przy ul. Parkowej 9 w Łabuniach. Wiadomości o zbiórkach były przekazywane przez pracowników Urzędu Gminy Łabunie na plakatach oraz na gminnej stronie internetowej. Informacje te były często aktualizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na konkretne artykuły. Zebrane dary zostały przekazane potrzebującym osobom zamieszkującym teren naszej gminy oraz zawiezione do najbliższych punktów recepcyjnych, gdzie przebywają uchodźcy. Gmina Łabunie pomogła także przy organizacji transportów darów zebranych od mieszkańców gminy Łabunie (ok. cztery busy) we współpracy z Siostrami Franciszkankami Misjonarkami Maryi w Łabuniach bezpośrednio na Ukrainę do Kijowa oraz do miejscowości Dunajowce.

Dodatkowo Gmina Łabunie koordynowała akcję dostarczania ciepłych posiłków do punktu pomocy znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 4 w Zamościu. Posiłki były przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich i gospodynie z terenu naszej gminy, w szczególności z Majdanu Ruszowskiego, Wierzbia, Wólki Łabuńskiej i Łabuniek Pierwszych.

Do akcji zbiórek darów sukcesywnie włączały się kolejne sołectwa oraz szkoły z terenu naszej gminy. Z pomocą pospieszyli również strażacy z gminy Łabunie, którzy pomagali w załadunku darów oraz ich transporcie, a sami mieszkańcy gminy Łabunie zaprosili uchodźców do swoich domów.

Oprócz pomocy bezpośredniej w postaci zbiórek oraz transportu Urząd Gminy Łabunie nawiązał współpracę z miejscowościami w Niemczech w zakresie logistycznym. Urzędnicy pomogli w organizacji odbioru i przekazania darów z Niemiec przy współpracy z celnikami, służbami granicznymi i zamojskim CARITAS. Pierwszy transport w postaci trzech busów został dostarczony na przejście graniczne w Budomierzu z miejscowości Weißenfels, a następnie dary zostały odebrane i przewiezione w głąb Ukrainy. Kilka dni później podobną akcję z udziałem czterech busów z Saksonii zorganizowano na przejściu granicznym w Hrebennem. W kolejnych dniach przyjęto duży transport (trzy ciężarówki i trzy busy) wypełnione darami dla uchodźców. Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka zapewnił logistyczne wsparcie i pomoc w zmagazynowaniu darów a Lubelska Izba Rolnicza pomogła w transporcie tych darów do Izby Rolniczej we Lwowie oraz do ośrodków pomocowych dla uchodźców w powiecie zamojskim. Kolejny transport w postaci jednego tira został dostarczony do punktu zbiórki w Zamojskich Zakładach Zbożowych. Następne dary z Niemiec (trzy busy), odebrane kilka dni później zmagazynowano w budynku Domu Kultury w Łabuniach.

W akcję pomocy naszym sąsiadom zza wschodniej granicy zaangażowali się dobrowolnie pracownicy Urzędu Gminy Łabunie przy koordynacji Sekretarza Gminy, sołtysi, strażacy i wolontariusze, którzy przyjmowali dary, segregowali je, porządkowali i wydawali.

Organizacja pomocy dla uchodźców organizowana jest w dalszym ciągu. Dziękujemy wszystkim osobom, które aktywnie angażują się w niesienie pomocy.