Podziękowania

Podziękowania Wójta Gminy Łabunie – Mariusza Kukiełki dla osób oraz instytucji zaangażowanych w pomoc dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

 

Drodzy mieszkańcy gminy Łabunie. Od ponad miesiąca za naszą wschodnią granicą trwa wojna, której skutki odczuwamy także i my. Ten czas pokazał, że wielu z Was zdało egzamin z chrześcijańskiej pomocy bliźniemu. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy przekazali pomoc materialną na rzecz ofiar wojny a także wspierali nas w licznych działaniach.

Dziękuję mieszkańcom gminy Łabunie, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców, wolontariuszom, paniom z KGW, sołtysom, strażakom z OSP, pracownikom urzędu gminy, uczniom i nauczycielom, księżom z naszej parafii.

Dziękuję siostrze Marii Bobrowskiej – przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi w Łabuniach,, ks. Michałowi Przybyszowi – dyr. Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych, pani Małgorzacie Gomółka (Kowalczuk) pochodzącej z Ruszowa-Kolonii  za pośrednictwem której otrzymujemy pomoc od mieszkańców Saksonii w Niemczech, panu Maik Rechel, panu Ulrich Goetz – staroście Burgenlandkreis w Saksonii, panu Antoniemu Skurze –prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej i pracownikom Izby oraz zamojskiemu Caritas oraz współpracującemu z nim panu Grzegorzowi Krasnopolskiemu.
W szczególności dziękuję sekretarzowi gminy Łabunie panu Sebastianowi Pełechowi za koordynację wszystkich działań.

Wójt Gminy Łabunie

/-/ Mariusz Kukiełka