Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny   realizuje projekt, dzięki któremu można uzyskać bezzwrotną dotację na założenie firmy.

W ramach projektu ma powstać docelowo 66 nowych miejsc pracy w 55 nowo powstałych firmach. Maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji to 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości 2 800,00 zł przez rok czasu.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 5 do 26 kwietnia 2022 r. w godzinach 8.00-16.00.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/

Jednocześnie wszystkie osoby zainteresowane mogą wziąć udział w  spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 8 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 3