Recykling folii rolniczej

Firma “M” EKOL – RECYKLING przyjmuje odpady surowców wtórnych: big bagi po nawozach, worki po nawozach, folię rolniczą.

  1. odpady z tworzyw sztucznych powinny być względnie czyste;
  2. firma przyjmuje odpady od dużych gospodarstw rolnych;
  3. przy własnym transporcie pod wskazany adres firma nie pobiera opłat;
  4. przy odbiorze odpadów transportem firmowym będzie pobierana opłata za koszt transportu;
  5. małe gospodarstwa powinny mieć zebraną minimalną ilość 700 kg odpadu.

Firma “M” EKOL – RECYKLING Mieczysław Miedziak posiada wszelkie zezwolenia do prowadzenia działalności odpadami. Posiada numer w systemie BDO 000007149 przez który wystawiane są karty przekazania odpadu.

Pozostałe warunki ustalane będą telefonicznie

tel. 693 347 837

“M” EKOL – RECYKLING
Mieczysław Miedziak
ul. Petera 54, 22-600 Tomaszów Lubelski