Nabór na listę rezerwową dot. montażu instalacji solarnej

Informujemy, że do 23 sierpnia do godziny 15:00 ponownie będzie można dokonać zgłoszenia na listę rezerwową dot. montażu instalacji solarnej.

Nabór uzupełniający ma celu znalezienie chętnych do udziału w projekcie w miejsce osób, które zrezygnowały lub z innych powodów nie wezmą udziału w projekcie. Gmina Łabunie dysponuje ograniczoną ilością dostępnych instalacji solarnych.

Do udziału w naborze uzupełniającym uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być zlokalizowana instalacja OZE.

Jeżeli zwolni się miejsce z listy głównej, to z listy rezerwowej na to samo miejsce wpisuje się pierwsze w kolejności zgłoszenie o tej samej ilości kolektorów i miejscu montażu.

Formularz deklaracji uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod adresem: https://uglabunie.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_OZE__-_solary.pdf