Urząd Gminy Łabunie

Witamy na stronie Gminy Łabunie

  • Mapa serwisu
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar

Gmina Łabunie

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
system informacji przestrzennej
formularze i wnioski urzędowe
sesje rady gminy
Konkursy dla rolników

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza rolników do udziału w dwóch konkursach: “Rolnik z Lubelskiego” i “Ekolubelskie”.

“Rolnik z Lubelskiego 2021”

Konkurs, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbywa się bez wizytacji w gospodarstwach, dlatego też niezbędne jest przesłanie dokumentacji osiąganych wyników i sukcesów związanych z gospodarstwem. Dodatkowo punktowane będzie dołączenie do zgłoszenia filmu promującego gospodarstwo.

Kogo poszukują organizatorzy konkursu?

Najlepszych rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Nie bez znaczenia są też dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

 • produkcja zwierzęca;
 • produkcja roślinna;
 • ogrodnictwo;
 • sadownictwo

do-pobraniaDO POBRANIA

Rolnik z Lubelskiego 2021 regulamin konkursu

Rolnik z Lubelskiego 2021 formularz zgłoszenia

 

„Ekolubelskie 2020”

Do udziału organizatorzy zapraszają rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

logo porgramu unijnego, kapital ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.