Informacja z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łabuniach informuje, że 9 czerwca br. wchodzi w życie z ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Umożliwia ona m. in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel.

Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji.

Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.