“Moja wieś w…” – konkurs dla szkół

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu  zapraszają do udziału w VII konkursie plastycznym: Moja wieś  w Unii Europejskiej –  wczoraj, dziś i jutro.

REGULAMIN KONKURSU

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych

Hasło konkursu:

„Moja wieś  w Unii Europejskiej –  wczoraj, dziś i jutro”  edycja VII

 

 1. CEL KONKURSU: Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej i twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych;
 2. ORGANIZATORZY KONKURSU:
 3. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 4. Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zamościu

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny,
 2. Termin nadsyłania prac mija 17 czerwca 2015 roku
 3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej  zs. w Grabanowie, Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie,  Pl. Niepodległości 1, pokój 80,  22-100 Chełm

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie, Sitno, 22-424 Sitno

– Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

Do finału wybranych  zostanie 30  najlepszych prac. Nagrody główne zostaną przyznane za pierwsze 3 miejsca, pozostali uczestnicy Finału otrzymają atrakcyjne upominki.

Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 5 lipca 2015 roku w Sitnie podczas Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych,

W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ,
 3. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.
 4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
 6. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne !!),
 7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

 

 1.  NAGRODY: tablety, gry europejskie, pamięci USB, torby ekologiczne i wiele innych upominków.

 

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Grabanów – p. Katarzyna Karmasz  –  tel. 609 653 931

Chełm  – p. Marzena Borkowska  –  tel. 605 821 118

Sitno – p. Nina Drozdowska  –  tel. 84 611 25 27, 663 914 657

Zamość – p. Władysław Molas – tel. 84 677 67 76