Stare dobre obyczaje. Nie wyśmiewaj! Dołącz!

Pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia i budynkiem wielofunkcyjnym (biblioteka, apteka, przedszkole, GOPS) powstaje ogród Pawie Pióro. Zagospodarowanie terenu w zakresie budowy chodników i ciągów pieszych zostało wykonane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów PROW 2007-2013.

 

Planowane są nasadzenia 617 sztuk: 62 drzew, 146 krzewów iglastych, 238 krzewów liściastych, 171 bylin.

 

16 maja panie z KGW Łabunie, sołtys z radą sołecką i mieszkańcami w ramach tzw. czynów społecznych pod nadzorem mgr inż. R. Terleckiej położyli matę przeciw chwastową i posadzili część roślin. Następne nasadzenie planowane jest 30 maja rano. Zapraszamy osoby chętne do pomocy.

 

To jest nasze wspólne dobro. Dbajmy o nie razem.

Galeria zdjęć