poniedziałek, 17 czerwca 2019 Dziś imieniny obchodzą: Albert, Ignacy

Radość z pomagania

To hasło imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. We wtorek 4 czerwca park przy hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych zapełnił się od najważniejszych gości – dzieci, które bawiły się z okazji swojego święta i od atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.

więcej »

Informacja o wyborze ławników

Wójt Gminy Łabunie informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu na posiedzeniu w dniu 10 maja 2019r. ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę Gminy Łabunie – do Sądu Okręgowego w Zamościu – 2

więcej »

Apel!!!

W Bródku został znaleziony pies.
Właściciela lub osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem 84 611 60 25 lub 507 659 370 (grzeczn.). W przypadku zainteresowania adopcją na życzenie osoby zainteresowanej zostanie przeprowadzona sterylizacja na koszt gminy.

więcej »

Raport o stanie gminy za 2018 r.

Na podstawie art.  28aa.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje: podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

więcej »

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Od 18 do 28 czerwca 2019 r. w poszczególnych miejscowościach Gminy Łabunie przeprowadzone będzie ochronne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie jest obowiązkowe.

więcej »

Szkolenia PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu aktualnie prowadzi rekrutację wśród osób bezrobotnych na szkolenia zawodowe.

Zaproponowane kierunki szkoleń uwzględniają przede wszystkim potrzeby lokalnego rynku pracy i adresowane są głównie do osób młodych tj. do 30 roku życia, którzy nie posiadają oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji lub uprawnień.

więcej »

Ponownie na podium

I, II i III miejsca wywalczyli reprezentanci gminy Łabunie na V Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin IKO o Puchar Prezydenta Miasta Chełm.

więcej »

Radość z pomagania

Zabawy z animatorem, konkurencje sportowe, pyszności do zjedzenia – tak będzie wyglądał Dzień Dziecka w gminie Łabunie. Impreza już 4 czerwca. Rezerwujcie wolny czas.

więcej »

Ruszył nabór wniosków na OZE

Wójt Gminy Łabunie zawiadamia mieszkańców, że Gmina przystąpiła do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej z kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

więcej »

Badania gospodarstw rolnych – informacja GUS

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.
Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

więcej »

Wagowe Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin IKO

18-19 maja 2019 r.  Zawodnicy Zamojskiego Klubu Karate Kyokushin uczestniczyli w 33. Wagowych Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin IKO. W najważniejszym europejskim turnieju we wrocławskiej hali Orbita wystartowało 720 zawodników z 28 krajów.  Zamojski Klub Karate Kyokushin  reprezentował  zawodnik z Gminy Łabunie Wiktor Kolaja w kategorii kumite – 55 kg zajął V miejsce.
Zawodnikowi  gratulujemy!

więcej »