Nazwa programu i numer działania PROW 2014-2020 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
Numer umowy o dofinansowanie 00276-6935-UM0310672/17
Tytuł projektu Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach w celu odtworzenia funkcji kulturalno-społecznej
Całkowita wartość projektu 51 000,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 32 451,00 zł
Okres realizacji 2018
Zakończenie realizacji 30 VI 2018
Cel operacji Ożywienie społeczno – kulturalne mieszkańców gm. Łabunie poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łabuniach
Zakres rzeczowy Roboty rozbiórkowe 1 komplet, roboty budowlane 1 komplet, sala zebrań 1 komplet, wyposażenie – stół ze zlewem dwukomorowy z ociekaczem i półką ze stali nierdzewnej, stół przyścienny z półką ze stali nierdzewnej, kuchnia gazowa ze stali nierdzewnej, okap kuchenny ze stali nierdzewnej, multipatelnia elektryczna, piekarnik elektryczny do zabudowy z termoobiegiem, zakup mebli 1 komplet