Nazwa programu i numer działania PROW 2014-2020 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
Numer umowy o dofinansowanie 00275-6935-UM0310668/17
Tytuł projektu Utworzenie szlaków rowerowych w gminie Łabunie
Całkowita wartość projektu 50 500,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 32 133,00 zł
Okres realizacji 2018
Zakończenie realizacji 30 VII 2018
Cel operacji Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie o dł. 33,2 km w celu udostępniania mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
Zakres rzeczowy Wykonanie oznakowań szlaków rowerowych, dostawa i montaż ławo-stołów z zadaszeniem, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, promocja szlaków rowerowych