Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013  podstawowe usługi
Numer umowy o dofinansowanie 00441-6921-UM0300514/14
Tytuł projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łabuńki (Przymiarki, Piaski) i w miejscowości Mocówka
Całkowita wartość projektu 848.867,28 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 506.945,00 zł
Okres realizacji 2014-2015
Zakończenie realizacji 2015