Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 02066-6930-UM0343904/13
Tytuł projektu Zakup wyposażenia do Izby Muzealnej w Barchaczowie
Całkowita wartość projektu 24.643,05 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 16.028,00 zł
Okres realizacji XI 2013 – IX 2014
Zakończenie realizacji 2014