Nazwa programu i numer działania POKL 9.1
Numer umowy o dofinansowanie 1176/POKL.09.01.02-06-251/13-00
Tytuł projektu Nauka drogą do przyszłości
Całkowita wartość projektu 408.524,70 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 348.013,56 zł
Okres realizacji X 2013 – VII 2014
Zakończenie realizacji 2014