Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 02047-6930-UM0343902/13
Tytuł projektu Utworzenie fitness park na wolnym powietrzu Łabuńkach Pierwszych
Całkowita wartość projektu 22.941,96 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 14.921,60 zł
Okres realizacji XI 2013 – VII 2014
Zakończenie realizacji 2014