Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 01824-6930-UM0343395/13
Tytuł projektu Fitness park – zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni publicznej przy istniejącym kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 29.237,10 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 19.016,00 zł
Okres realizacji V 2013 – III 2014
Zakończenie realizacji 2014