Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 małe projekty
Numer umowy o dofinansowanie 01592-6930-UM0342978/13
Tytuł projektu Organizacja Festiwalu produktu lokalnego pn. „Pomidorowy początek lata”
Całkowita wartość projektu 22.304,00 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 13.440,00 zł
Okres realizacji XI 2012 – VII 2013
Zakończenie realizacji 2013