Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00349-6930-UM0330417/12
Tytuł projektu Remont budynku świetlicy wiejskiej w Łabuniach-Reformie
Całkowita wartość projektu 87.530,20 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 54.071,00 zł
Okres realizacji VIII 2012 – VII 2013
Zakończenie realizacji 2013