Nazwa programu i numer działania POKL 9.1 Indywidualizacja nauczania
Numer umowy o dofinansowanie 599/POKL.09.01.02-06-437/10-00
Tytuł projektu Globalne zmiany – indywidualne podejście
Całkowita wartość projektu 96.180,44 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 90.383,89 zł
Okres realizacji VIII 2011 – VII 2012
Zakończenie realizacji 2012