Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00429-6922-UM0300311/10
Tytuł projektu Zagospodarowanie terenu przy zespole administracyjno-rekreacyjnym w Łabuniach
Całkowita wartość projektu 537.013,45 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 175.189,50 zł
Okres realizacji XII 2010 – X 2011
Zakończenie realizacji  2011