Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00031-6930-UM0330019/10
Tytuł projektu Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Mocówce na świetlicę wiejską
Całkowita wartość projektu  360.606,73 zł
Otrzymana wartość dofinansowania  200.466,93 zł
Okres realizacji  VI 2010 – I 2011
Zakończenie realizacji  2011