Nazwa programu i numer działania PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Numer umowy o dofinansowanie 00057-6922-UM0300015/09
Tytuł projektu Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie
Całkowita wartość projektu 308.329,79 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 189.546,75 zł
Okres realizacji VIII-XII 2009
Zakończenie realizacji 2009