Nazwa programu i numer działania RPO WL 2014-2020  4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Numer umowy o dofinansowanie RPLU.04.01.00-06-0212/16-00
Tytuł projektu Energia odnawialna na terenie gminy Łabunie
Całkowita wartość projektu 2.055.254,33 zł
Otrzymana wartość dofinansowania 1.570.018,17 zł
Okres realizacji 2018
Zakończenie realizacji  XII 2018

 


Więcej informacji – kliknij tutaj.