Zastępca wójta
Kierownik referatu

Sebastian Pełech
pok. nr 1
tel. 84 611 60 12

Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej

Stanisław Gredys
pok. nr 5a
tel. 84 611 60 20

stanowisko ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej

wakat

Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Krzysztof Wiśniewski
pok. nr 9
tel. 84 611 60 22

stanowisko ds. gospodarki gruntami i mieniem gminy

wakat

Pracownik gospodarczy
i konserwator sieci kanalizacji sanitarnej

Roman Dobek

Pracownik gospodarczy
i konserwator wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej

Stanisław Płaza

Kierowcy autobusów szkolnych

Krzysztof Churzępa

Krzysztof Przyczyna