wakat
Kierownik referatu

Sekretarka

Magdalena Mróz
pok. nr 1
tel.: 84 611 60 11

Inspektor ds. obsługi samorządu gminy i spraw obywatelskich

Agnieszka Krupa
pok. nr 3
tel.: 84 611 60 15

Referent prawno-administracyjny

Dominika Saran-Kudyba
pok. nr 5
tel.: 84 611 60 23

Pomoc administracyjna

Adriana Zwolan
pok. nr 9
tel.: 84 611 60 25

Sprzątaczki

Anna Dec

Barbara Celińska