Skarbnik Gminy
Kierownik referatu

Agnieszka Niemczuk
pok. nr 6
tel. 84 611 60 16

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych

Renata Agnieszka Skiba
pok. nr 2
tel. 84 611 60 19

Inspektor ds. podatków i opłat oraz egzekucji

Wioleta Gryszyn
pok. nr 2
tel. 84 611 60 19

Referent do spraw budżetu i płac

Edyta Piłat
pok. nr 7
tel. 84 611 60 17

Referent ds. podatku VAT i księgowości

Ewelina Rycak
pok. nr 7
tel. 84 611 60 17

Pomoc administracyjna

Teresa Batalia
pok. nr 8
tel. 84 611 60 14

Inspektor ds. opłat komunalnych i rozliczeń

Bożena Juszczak-Tymczuk
pok. nr 10
tel. 84 611 60 24

Referent ds. księgowości podatkowej

Jadwiga Świstowska
pok. nr 10
tel. 84 611 60 24