Nazwa operacji Budowa placu zabaw w miejscowości Łabunie
Cel operacji
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa życia mieszkańców miejscowości Łabunie poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw.
Opis operacji W ramach operacji wybudowany zostanie plac zabaw w miejscowości Łabunie, wyposażony w 7 elementów.
Planowany wynik operacji
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Nazwa działania
PROW 2014-2020, 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wartość projektu
57 379,50 zł
Wartość dofinansowania
36 510,00 zł
Okres realizacji 2021 – 2022