Nazwa operacji Budowa placów zabaw w miejscowości Ruszów
Cel operacji
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa życia mieszkańców miejscowości Ruszów poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw.
Opis operacji W ramach operacji wybudowany zostanie plac zabaw w miejscowości Ruszów, wyposażony w 10 elementów.
Planowany wynik operacji
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.
Nazwa działania
PROW 2014-2020, 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Wartość projektu
30 602,40 zł
Wartość dofinansowania
19 472,00 zł
Okres realizacji 2020 – 2021
ue lgd leader prow bn

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020