Nazwa operacji Utworzenie i doposażenie Izby Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego i doposażenie Izby Muzealnej w Barchaczowie.
Cel operacji
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Opis operacji

Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego została utworzona w oficynie zespołu pałacowo-parkowego w Łabuniach. Na Izbę przeznaczono 3 pomieszczenia. Pierwsze zostało poświęcone Janowi Jakubowi Zamoyskiemu – budowniczemu pałacu, historii obecności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi oraz rodzinie Szeptyckich, z której wywodzi się małżonka S. Starowieyskiego. Drugie pomieszczenie to gabinet Stanisława Starowieyskiego utrzymany w stylistyce lat 30 XX wieku. Trzecie pomieszczenie ukazuje działalność Starowieyskiego w Akcji Katolickiej, jego męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym w Dachau i dokumentację zdjęciową z wprowadzenia relikwii.

Do zwiedzania jest także Izba Muzealna w Barchaczowie, doposażona w nowe eksponaty historyczne upamiętniające Bój o Wzgórze 256. Znajdują się w pomieszczeniu poświęconemu temu wydarzeniu. To co można nowego zobaczyć, to m. in. plansza żołnierza polskiego z czasów II wojny św. z opisem umundurowania, rękopisy a na zewnątrz – fotościanka przedstawiająca scenkę sytuacyjną żołnierzy polskich z wyciętymi fragmentami na robienie pamiątkowych zdjęć.

Planowany wynik operacji Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez utworzenie izby pamięci w Łabuniach i doposażenie izby muzealnej w Barchaczowie
Nazwa działania
PROW 2014-2020, 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Wartość projektu 57 254,04 zł
Wartość dofinansowania 36 430 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020