Cześć i chwała bohaterom

Samorząd i mieszkańcy gminy Łabunie uczcili 77. rocznicę śmierci por. Edwarda Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej przez NKWD i UB

Uroczystości odbyły się w niedzielę, 24 kwietnia w kościele parafialnym w Łabuniach. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz – ks. Andrzej Łuszcz. Po mszy Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka przedstawił zgromadzonym wiernym rys historyczny por. Edwarda Lachawca, a Poseł na Sejm RP i Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość-  Sławomir Zawiślak – podkreślił historyczne znaczenie patriotyzmu i walki o Ojczyznę, również w nawiązaniu do obecnych wydarzeń wojennych na terenie Ukrainy. 

Po nabożeństwie władze samorządowe i oraz delegacje pocztów sztandarowych przeszły na cmentarz parafialny w Łabuniach, gdzie przy pomniku poległych złożono wiązanki i zapalono znicze.

Hołd bohaterom w imieniu samorządu oddał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łabunie – Mariusz Kliza, radni reprezentujący gminny poczet sztandarowy oraz Sekretarz Gminy Łabunie – Sebastian Pełech. W uroczystościach rocznicowych wziął również udział prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak, a także poczty sztandarowe ŚZŻAK, Dzieci Zamojszczyzny oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łabunie. 

Por. Edward Lachawiec ps. “Konrad”
Urodził się w 22 czerwca 1912 r. w Łabuniach. Ukończył szkołę zawodową w Zamościu. W 1933 r. odbył służbę wojskową. Potem pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Cztery lata później awansował na plutonowego. Poświęcił się pracy konspiracyjnej. Był jednym z pierwszych, który przystąpił do organizacji czynnego ruchu oporu.  Brał udział w wielu walkach przeciwko Niemcom. Stoczył z okupantem ponad 30 walk. W lipcu 1944 r. – na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Zamościa – wraz ze swoją kompanią dokonał symbolicznego aktu wyzwolenia miasta. 

18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB został zabity, a wraz z nim jego żołnierze i mieszkańcy Łabuniek. 

Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych.