Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Bródku

Wójt Gminy Łabunie informuje, że osoby, które chcą skorzystać z usług realizowanych w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Bródku mogą uzyskać informacje o zasadach przyjęcia oraz funkcjonowania COM w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabuniach tel.: 84 611 30 08.

Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Bródku przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W trakcie pobytu w Centrum wszyscy uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę, wyżywienie, udział w zajęciach terapeutycznych oraz możliwość skorzystania z usług specjalistów w tym: psychologa, rehabilitanta, pielęgniarki i terapeuty.

Zakres i rodzaj usług świadczonych w Centrum zostanie indywidualnie dobrany dla każdego z uczestników w zależności od stanu zdrowia oraz potrzeb.