Warsztaty graffiti dla dzieci i młodzieży z gminy Łabunie – zgłoszenia do 22 czerwca!

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat z gminy Łabunie na bezpłatne warsztaty graffiti z zamojską grupą Stforky, znaną z artystycznych kolorowych murali.

Warsztaty odbędą się w dniach 2,3,4 lipca w Łabuniach. Adresowane są do dzieci i młodzieży z gminy Łabunie, w wieku od 12 do 18 lat. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty, na których uczestnicy poznają technikę i tajniki tworzenia graffiti, będą też ciekawostki  i wspólne szkicowanie projektu graffiti. Trzeci dzień to finał, w ramach którego powstanie mural z kolorowymi rysunkami, które ozdobią przestrzeń publiczną na terenie naszej gminy. Uczestnicy otrzymają gadżety od zamojskiej grupy Stforky, zorganizujemy też poczęstunek.

Jeżeli chcesz rozpocząć wakacje w kolorowym stylu, zapraszamy do zapisywania się na Warsztaty graffiti w Łabuniach. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmujemy do 22 czerwca na e-mail: d.saran@labunie.com.pl. Należy podać imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu rodzica zgłaszającego dziecko.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Gmina Łabunie z siedzibą przy ul. Zamojska 50, 22-437 Łabunie, e-mail: uglabunie@labunie.com.pl

 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@labunie.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane w następujących celach:

 1. przeprowadzenia procedury naboru na warsztaty graffiti oraz promocji prac konkursowych i wykorzystanie wizerunku uczestników wydarzenia na potrzeby promocji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 2. upublicznienia imienia, nazwiska i wizerunku dziecka na stronie internetowej Administratora na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 • Podane dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.

 • Dane będą przetwarzane przez 14 dni od dnia zakończenia konkursu. W przypadku zgody do momentu wycofania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu, na jaki zgoda została udzielona.

 • Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

 • W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać, kierując żądanie na adres siedziby Administratora lub na adres email: iod@labunie.com.pl

 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 • Podanie Państwa i dziecka danych osobowych w celu realizacji konkursu jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w wydarzeniu. Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku, imienia i nazwiska dziecka na stronie internetowej jest dobrowolne i jej brak nie będzie miał wpływu na udział w konkursie.