Pamięci bohaterom walczącym za Ojczyznę

Społeczność gminy Łabunie uczciła 76. rocznicę śmierci por. Edwarda Lachawca, partyzantów, żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz ludności cywilnej zamordowanej przez NKWD i UB. 

Obchody odbyły się w niedzielę, 18 kwietnia. Rozpoczęły się od mszy św. odprawionej przez proboszcza parafii w Łabuniach – ks. Andrzeja Łuszcza w intencji pomordowanych. Po nabożeństwie delegacje pocztów sztandarowych udały się na cmentarz parafialny w Łabuniach, gdzie złożono wiązanki i zapalono znicze. Hołd bohaterom w imieniu samorządu oddał Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, przewodnicząca Rady Gminy Łabunie – Elżbieta Kuźma, wiceprzewodniczący RG – Mariusz Kliza oraz radni reprezentujący gminny poczet sztandarowy, a także dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łabuniach – Elżbieta Bodys i wicedyrektor tej placówki – Danuta Bosiak. W uroczystościach rocznicowych wziął również udział prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak i poczet sztandarowy ŚZŻAK. 

Por. Edward Lachawiec ps. “Konrad”
Urodził się w 22 czerwca 1912 r. w Łabuniach. Ukończył szkołę zawodową w Zamościu. W 1933 r. odbył służbę wojskową. Potem pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Cztery lata później awansował na plutonowego. Poświęcił się pracy konspiracyjnej. Był jednym z pierwszych, który przystąpił do organizacji czynnego ruchu oporu.  Brał udział w wielu walkach przeciwko Niemcom. Stoczył z okupantem ponad 30 walk. W lipcu 1944 r. – na kilka godzin przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Zamościa – wraz ze swoją kompanią dokonał symbolicznego aktu wyzwolenia miasta. 

18 kwietnia 1945 r. otoczony przez NKWD i UB został zabity, a wraz z nim jego żołnierze i mieszkańcy Łabuniek. 

Za zasługi bojowe i bohaterstwo został awansowany na stopień porucznika i odznaczony Krzyżem Walecznych.