Powitanie lata w Majdanie Ruszowskim – zaproszenie

Wójt Gminy Łabunie, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka i OSP w Majdanie Ruszowskim zapraszają 28 czerwca 2015 r. do Majdanu Ruszowskiego na Powitanie Lata.

pow_lata_pl